Skupina ÚJV

Jaderná energetika, výzkum, radiofarmaka, fotovoltaika…
ve všech našich společnostech na vás čekají unikátní projekty.

Naše společnosti

ÚJV Řež, a. s.

 • bezpečný a efektivní provoz energetických zdrojů, zejména jaderných
 • komplexní služby pro chemii palivového cyklu a nakládání s radioaktivními i jinými odpady
 • vývoj, výroba a distribuce radiofarmak
 • výstavba i provoz center pro pozitronovou emisní tomografii (PET)

ÚJV Řež, a. s.

Centrum výzkumu Řež s.r.o.

 • výzkum, vývoj a inovace v energetice
 • unikátní infrastruktura se dvěma výzkumnými reaktory LVR-15 a LR-0
 • soubor experimentálních zařízení (sondy a smyčky)
 • rozsáhlé technologické zázemí projektu SUSEN (Sustainable Energy)

Centrum výzkumu Řež s.r.o.

ŠKODA PRAHA a.s.

 • výstavba energetických celků
 • koordinace českých výrobců zajišťujících vývoz technologických celků a dílčích zařízení

ŠKODA PRAHA a.s.

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

 • výzkum, vývoj, akreditované zkušebnictví, kalibrace a měření pro průmysl a energetiku
 • diagnostika a řešení v oblasti provozní spolehlivosti a životnosti energetických zařízení a kolejových vozidel
 • výpočty v oblasti pevnosti, dynamiky, deformační odolnosti
 • výzkum, vývoj a průmyslová aplikace žárových nástřiků

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Projekty, kterým dáváme energii

Mezinárodní přepravy paliva z výzkumných reaktorů

Už od roku 2007 se v rámci globální iniciativy pro zvýšení jaderné bezpečnosti významně podílíme na odvozech vysoce obohaceného jaderného paliva z výzkumných reaktorů zpět do zemí jejich původu.

V projektu RRRFR (The Russian Research Reactor Fuel Return) jsme tak pomohli realizovat 15 odvozů z různých zemí do Ruska. Aktuálně běží program MNSR (Miniature Neutron Source Reactor), ve kterém zajišťujeme transporty ozářeného paliva z malých čínských reaktorů v Africe a Asii zpět do Číny.

Ve spolupráci s US DoE (Department of Energy) a Škoda JS upravujeme transportní kontejner, aby mohl být licencován pro přepravy v rámci USA a paliva z Jižní Ameriky.

Výzkumná a vývojová podpora budoucího hlubinného úložiště v ČR

V současné době se naši specialisté aktivně podílejí na rozsáhlém experimentálním programu v Podzemním výzkumném pracovišti Bukov, kde se v hloubce 550 metrů testuje chování horninového masivu a materiálů zvažovaných pro konstrukci zařízení nebo jednotlivých bariér hlubinného úložiště.

Bezpečnost a spolehlivost jaderných elektráren

Zaměřujeme se jak na legislativní, tak i provozní posuzování, zda je jaderné zařízení provozováno v souladu s projektem a platnými národními požadavky. Tyto služby poskytujeme nejen pro Temelín, Dukovany a Mochovce, ale i pro zahraniční jaderné elektrárny, investory a státní dozory.

Jaderné reaktory IV. generace a malé modulární reaktory, HeFASTo

Zabýváme se výzkumnými a vývojovými aktivitami pro provozované jaderné reaktory, pro jaderné reaktory nové generace (GenIV) i pro malé jaderné reaktory. Jejich základ tvoří vývoj konceptu demonstračního vysokoteplotního reaktoru ALLEGRO s rychlým spektrem neutronů, chlazeného heliem (GFR – Gas Fast Reactor) v rámci mezinárodní asociace „V4G4 Centre of Excellence“.

V roce 2021 jsme zahájili nový koncept vlastního malého modulárního reaktoru. Tento reaktor s celkovým tepelným výkonem 200 MW cílí i na aplikace v chemickém průmyslu a výrobu vodíku. Jednou z jeho zásadních výhod je, že bude generovat minimum jaderného odpadu a umožní efektivní uzavření palivového cyklu.

Řízené stárnutí a hodnocení životnosti

Abychom zajistili dlouhodobý provoz elektráren (LTO – Long Term Operation), věnujeme se implementaci programu řízení jejich životnosti typu VVER. V projektech s vazbou na řízení a hodnocení životnosti jsme zastupující organizací ČR v mezinárodních organizacích IAEA, NEA - OECD i EU.

Infrastruktura SUSEN pro komplexní výzkum v jaderné energetice

Posílení kapacit našeho centra v rámci investičního projektu Udržitelná energetika (SUStainable ENergy, SUSEN) posunulo celý český energetický výzkum mezi světovou špičku ve svém oboru.

Jsme jedna z mála společností na světě, která dokáže ozářit testovaný materiál ve vlastním jaderném reaktoru, exponovat jej ve smyčce v požadovaném prostředí, provést široké spektrum mechanických zkoušek v horkých komorách a na špičkově vybaveném pracovišti elektronových mikroskopů analyzovat vliv radiace a médií na mikrostrukturu materiálů.

Výzkumný reaktor Jules Horowitz ve Francii a spalační zdroj ESS v Lundu

Na výzkumném reaktoru Jules Horowitz ve Francii se podílíme návrhem, konstrukcí a dodávkou horkých komor. Ve spolupráci s ostatními členy konsorcia také připravujeme experimentální programy a nástroje. Díky našemu zapojení bude mít ČR možnost využít kapacitu reaktoru pro vlastní výzkumy.

Podobně se podílíme i na přípravě Evropského spalačního zdroje neutronů (ESS) ve švédském Lundu. Ten přispěje k vývoji nových produktů, například materiálů pro větrné turbíny, technologie mobilních telefonů nebo nové typy baterií.

Projekty rozvoje obnovitelných zdrojů ve střední Evropě

V roce 2022 jsme zahájili spolupráci na evropských investičních projektech snižujících závislost na fosilních palivech, zejména s využitím fotovoltaiky. Společné projekty směřují v první fázi na polský trh, kde pracujeme na solárních zdrojích o celkovém potenciálu až 300 MW. Při výstavbě fotovoltaických elektráren v Polsku figurujeme v roli generálního dodavatele (EPC kontraktora).

Technologie Cold Spray v nejmodernějším evropském centru žárových nástřiků

Cold Spray je unikátní aditivní technologie, která umožňuje nanášení funkčních vrstev a současně nástřik nebo tisk složitých dílů libovolné tloušťky – podobně jako 3D tiskárny. Naše technologie se využívá v energetickém, leteckém i automobilovém průmyslu.

Nastavení cookies